VEGAN MENU


Test 3


V

test

tutti frut


V

same


Gluten free pasta & pizza also available