Fresh buffalo mozzarella, fresh tomato & rocket & hazelnut pesto (V)
V

Vegan cheese available